Introductie

In Nederland zijn veel steden en gebieden te vinden die zich een economisch hart noemen. In het geval van Haarlemmermeer is dit onmiskenbaar waarheid. De gemeente Haarlemmermeer is een jonge gemeente die pas ontstaan is na het droogleggen van de polder. In de afgelopen decennia is de bedrijvigheid en het inwoneraantal van de regio sterk gegroeid, mede door het uitbreiden van Schiphol.

De gemeente heeft op dit moment rond de 145.000 inwoners en Hoofddorp is hier de grootste plaats. Haarlemmermeer is overigens pas sinds 1855 een gemeente en is intussen één van de grootste gemeentes in Nederland geworden. Het is dan ook niet verrassend dat veel bedrijven die op zoek zijn naar een kantoor Haarlemmermeer kiezen vanwege de mogelijkheden. Het ligt centraal tussen de grotere steden van Nederland en heeft een eigen mainport.

Schiphol is tegenwoordig niet alleen meer een luchthaven. Dankzij alle bedrijvigheid rond de luchthaven, alle overslagpunten en de vele ondernemingen die er actief zijn, wordt Schiphol tegenwoordig een mainport genoemd. Deze functie zal de komende jaren alleen maar groter worden, er zijn plannen om het aantal vluchten sterk uit te breiden. Ook zullen er meer mogelijkheden komen voor bedrijven die op zoek zijn naar een kantoor: Schiphol wordt nog belangrijker.

Tevens is het goed om te zien dat de gemeente Haarlemmermeer stevig aan het uitbreiden is. Er wordt samengewerkt met bedrijven om het bedrijfsklimaat te verbeteren en er wordt geïnvesteerd in de toekomst. De groene gebieden rond Schiphol en Haarlemmermeer zullen gewoon groen blijven, maar er komen wel duizenden huizen bij om meer woningen te creëren voor de mensen die naar dit gebied toe willen komen om daar te wonen en werken. Dit betekent tevens dat er complete nieuwe wijken opgebouwd zullen worden, om zo aan de stijgende vraag te kunnen voldoen, ook in de toekomst.

Geschiedenis

Haarlemmermeer ontstond pas in de 19de eeuw na het droogleggen van de polder. Het gebied richtte zich al vroeg op de landbouw, aangezien er veel ruimte was om vee te laten grazen en akkers aan te leggen. Begin twintigste eeuw wordt er meer aandacht gegeven aan de glastuinbouw, maar het duurt niet lang voordat de economische kern van Haarlemmermeer elders komt te liggen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt begonnen aan het ontwikkelen van Schiphol. In 1916 zouden de eerste militaire vluchten plaatshebben, die vervolgens in het Interbellum al minder interessant werden omdat er geen oorlog meer was. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt er weer stevig gebouwd.

Er komen nieuwe startbanen en landingsbanen, maar het zijn niet de Nederlanders die deze banen aanleggen. Wanneer de Duitsers aan het einde van de oorlog de luchthaven verlaten, laten zij een vliegveld achter dat alleen nog gebruikt kan worden voor droppingen.

Na de wederopbouw gaat het snel met Schiphol. Het aantal passagiersvluchten wordt uitgebreid en er wordt meer aandacht besteed aan het vervoeren van vrachten. Het gevolg is dat er steeds meer bedrijven richting dit gebied trekken die op zoek zijn naar een kantoor: Schiphol wordt een mainport en vanaf 1990 wordt hier ook daadwerkelijk op ingespeeld. Er wordt meer geïnvesteerd in de winkels, faciliteiten, het aantal vluchten en de omliggende gebieden die steeds aantrekkelijker worden.

Op dit moment wordt vooral gekeken naar de toekomst. De economische aantrekkingskracht van de regio zorgt ervoor dat veel mensen op zoek zijn naar een woning, of een kantoor- Haarlemmermeer lijkt het nieuwe centrum van Nederland te worden.

Infrastructuur

Haarlemmermeer en Schiphol zijn gebieden die vooral goed te bereiken zijn. Voor Schiphol is dit vanzelfsprekend. Een luchthaven moet immers goed aangesloten zijn op de snelwegen en spoorwegen wil het fatsoenlijk uit kunnen groeien tot een hub. Daarom is bij het kiezen van een kantoor Schiphol ook een goede optie, omdat het zo goed aangesloten is op de infrastructuur.

Maar dit geldt ook voor Haarlemmermeer zelf. Via de A4, A44, A5 en A9 is Haarlemmermeer goed te bereiken. Er zijn ook verschillende N-wegen die goed verbonden zijn met de regio. Dit betekent dat het eenvoudig is om naar Haarlemmermeer te komen. Maar voor de mensen die op zoek zijn naar een kantoor: Haarlemmermeer ligt zo goed binnen het netwerk van snelwegen dat alle steden in Nederland ook vanuit het kantoorpand goed te bereiken zijn.

Naast de verschillende snelwegen kun je ook gemakkelijk van en naar de regio vliegen. Er zijn verschillende spoorwegen die de regio verbinden met de rest van Nederland en het buitenland en daarnaast zijn er ook verschillende waterwegen die goed aangesloten zijn. In dit opzicht moet vooral de Ringvaart genoemd worden.

Al deze bovenstaande opties maken de regio aantrekkelijk. Zij hebben ervoor gezorgd dat dit het economische hart geworden is van de omliggende gebieden, waarbij veel bedrijven gecentreerd te vinden zijn binnen een kleiner gebied. Vanuit alle punten is de rest van het land goed te bereiken op verschillende manieren, wat ideaal is voor bedrijven die verschillende soorten transport hebben.

Kantoor- en winkelwezen

Kantoren op Schiphol

Haarlemmermeer is een gebied waarin verschillende bedrijventerreinen te vinden zijn. Er zijn veel bedrijven actief in de regio en daarmee is het een economische motor. Dit heeft onder andere te maken met Schiphol, maar niet alle activiteiten zijn gericht op de luchthaven. Er zijn veel bedrijven die zich bezighouden met aanverwante nevenactiviteiten (zoals distributiecentra).

Vandaar dat bij het zoeken naar een kantoor Haarlemmermeer hoog op de lijst met mogelijkheden staat voor veel bedrijven die op zoek zijn naar een grotere markt. Vanuit Haarlemmermeer kan heel Nederland bereikt worden via de infrastructuur, maar het gaat hier veel verder dan alleen nationale kansen.

Veel bedrijven richten zich op de bedrijven die regionaal actief zijn en er zijn ook verschillende bedrijven die een kantoor Schiphol benoemd hebben omdat zij zo makkelijker internationale betrekkingen kunnen onderhouden voor de onderneming.

Dit alles biedt kansen aan gevestigde ondernemingen, maar zorgt ook voor kansen voor de ondernemers die net een onderneming begonnen zijn en die zichzelf middenin de markt willen plaatsen.

Winkelen op Schiphol

 

Wanneer je op zoek bent naar winkels in de buurt van je kantoor: Haarlemmermeer heeft verschillende interessante gebieden waar gewinkeld kan worden. In Cruquius is een grote woonboulevard te vinden waar je alles kunt vinden om een compleet huis in te richten. Daarnaast hebben de centra van Badhoevedorp, Nieuw-Vennep en Hoofddorp veel verschillende winkels en verschillende horecagelegenheden waar gegeten en gedronken kan worden.

De mensen die graag alles op één plaats willen hebben, die kiezen het beste voor Hoofddorp en een eigen kantoor Schiphol. Hoofddorp heeft een groot aantal winkels, waaronder een relatief groot aantal winkels die overdekt te bereiken zijn, wat handig is bij slecht weer. Moeten de winkels echt aan de rand liggen van jouw kantoor – Schiphol heeft meer dan 200 winkels met een veelzijdig aanbod, deze zijn zeven dagen in de week geopend en worden veel bezocht door de vele passagiers die van en naar de luchthaven komen.

Er is echter nog veel meer te doen. Haarlemmermeer is de plek van Mystery Land, maar staat ook bekend om de groene gebieden waar recreatief genoten kan worden van de landschappen. Dankzij de Ringvaart kan hier ook gevaren worden, of aan watersport gedaan worden. Wil je wat meer cultuur opsnuiven tijdens een bezoek of een weekend, dan kun je één van de vele musea bezoeken, waar onder andere meer informatie te vinden is over de drooglegging van de polder waardoor Haarlemmermeer ontstaan is.

Koopkracht

Het gemiddeld besteedbaar inkomen in Haarlemmermeer ligt hoger dan het gemiddelde in Nederland. In bepaalde delen zijn zelfs uitschieters te zien die ervoor zorgen dat dit de rijkste gebieden van Nederland zijn. Het aantal rijken is hier gemiddeld ook hoog: Vijftien procent van de inwoners mag zich tot de rijkste tien procent van Nederland rekenen.

Toch is de koopkracht van de regio niet zozeer gebaseerd op de mensen die er wonen. Uiteraard drukken de 145.000 mensen wel een stempel op de cijfers, maar wie de 64 miljoen passagiers van Schiphol ernaast zet, die zal een heel ander beeld krijgen. Zeker wanneer je ervan uit mag gaan dat een groot gedeelte van de passagiers gebracht en gehaald wordt en er veel bedrijven zijn die zich op deze mensen richten. Deze bedrijven hebben werknemers die van buitenaf komen en deze geven ook geld uit in de regio.

Een goede inschatting van de koopkracht is dus niet gemakkelijk te maken, maar elke berekening zal laten zien dat de afzetmarkt hier ideaal is voor de meeste bedrijven. Dat is ook één van de belangrijkste punten bij het zoeken naar een locatie voor een kantoor: Schiphol zorgt ervoor dat er altijd genoeg afzet is en brengt jou als ondernemer direct middenin de markt. Dat is doorgaans waar de meeste mogelijkheden te vinden zijn.

Parkeergelegenheden

Haarlemmermeer is een gemeente die er veel aan doet om het de mensen makkelijker te maken. Dat is te zien aan de mogelijkheden rond het parkeren. De duurste zone is altijd in het centrum en aan de rand van de drukkere gebieden is het parkeren het goedkoopst.

Ben je een ondernemer en ben je werkzaam in Haarlemmermeer, dan kun je contact opnemen met de gemeente. Ondernemers die werken op de Beukenhorst kunnen bijvoorbeeld een parkeerkaart aanvragen zodat zij niet constant in de weer moeten met betalingen.

Veel van de bedrijventerreinen hebben eigen parkeerplaatsen. Ben je op zoek naar een kantoor, houd hier dan vooral rekening mee. Op de website van de gemeente is een compleet overzicht te vinden met alle mogelijkheden voor het parkeren, met de prijzen erbij.

Parkeren rond Schiphol is een compleet ander verhaal. Hier zijn verschillende aanbieders van parkeerruimte die met elkaar de concurrentie aan zijn gegaan. Er zijn duizenden parkeerplaatsen met uiteenlopende prijzen. Ook is het leuk om eens te kijken naar de diensten die aangeboden worden. Zo kun je naar het kantoor Schiphol gaan om te werken, terwijl de auto een complete wasbeurt krijgt voor een paar euro. Niet direct heel hard nodig, maar wel net zo leuk wanneer je na een dag werken weer bij de auto aankomt.

Projecten en stadsontwikkeling

Wil je in de buurt gaan wonen van je kantoor: Haarlemmermeer is hard aan het werk met het creëren van meer woningen, waarbij complete woonwijken neer worden gezet. Hierbij zijn verschillende voorbeelden te vinden waar het gaat om meer dan 1000 woningen. In totaal zal het de lijst met projecten zorgen voor duizenden nieuwe woningen in de regio, waar ook zeker vraag naar is.

De lijst met projecten voor nieuwe kantoorpanden en bedrijventerreinen is zo mogelijk nog eens groter. Er wordt gewerkt aan nieuwe terreinen, maar er zijn ook projecten waarbij oudere panden onder handen genomen worden om zo nieuwere panden aan te kunnen bieden aan de ondernemers die op zoek zijn naar mogelijkheden voor een kantoor: Schiphol is overigens ook een prima mogelijkheid.

Er zijn meer dan 200 winkels te vinden, maar er zijn ook veel bedrijven die actief zijn. Een groot deel richt zich uiteraard op de passagiers en de distributie van goederen van en naar de luchthaven. Er zijn echter ook bedrijven actief die zich richten op de bestaande bedrijven en de internationale markt. Aangezien dit aantal steeds verder aan het stijgen is, moeten er panden beschikbaar zijn. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt.

Overigens zijn er ook veel ontwikkelingen die betrekking hebben op Schiphol zelf. De afgelopen decennia groeide de luchthaven uit van vliegveld tot mainport. De komende jaren zal er meer nadruk gelegd worden op het aantal vluchten dat plaats zal hebben. Dit zorgt voor extra druk op de banen en de loodsen, die daarom ook meegenomen zijn in het plan. Er zal ook rekening gehouden worden met de omringende gebieden. Zo wordt een gedeelte van de vluchten verplaatst naar andere vliegvelden.

Economie en bedrijvigheid

Haarlemmermeer staat bekend als de economische motor van de regio, samen met de aanwezigheid van Schiphol zorgt het voor veel bedrijfsactiviteit. Dit is direct al te zien aan het grote aantal bedrijventerreinen in de regio. De President, De Liede en de Beukenhorst zijn een aantal van de grotere namen. De bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar en veel van de bedrijventerreinen hebben een eigen doelgroep.

Binnen de regio zijn veel bedrijven te vinden en het is niet mogelijk om hier een gemeenschappelijke noemer te vinden. Er zijn eenmansbedrijven met ondernemers die een alles regelen vanuit een kantoor; Schiphol heeft daarnaast ook verschillende bedrijven met duizenden medewerkers die over heel de wereld actief zijn. Hierbij kun je aan KLM en Asics denken, maar ook Microsoft heeft een kantoor Schiphol om de zaken te regelen.

Het aantal bedrijven zal de komende tijd naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toe blijven nemen. De gemeente Haarlemmermeer is druk bezig met het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe plannen, waardoor meer mogelijkheden vrij moeten komen. Hierbij kan gedacht worden aan woningen, maar ook aan bedrijfspanden. Dit zorgt ervoor dat er meer ruimte komt voor de bedrijven die op zoek zijn naar een locatie met speciale eisen of wensen. Ben je op zoek naar een kantoor: Schiphol is zeker een regio die je in de gaten moet houden wanneer je gebruik wilt maken van kansen die zich in hoog tempo ontwikkelen.

Hotels en overnachtingsmogelijkheden

Uiteraard zijn er veel hotels te vinden in deze omgeving. Dat heeft te maken met de luchthaven, maar ook met het feit dat dit een toeristische trekpleister is met alle winkels, de groene gebieden en de Ringvaart. Het aantal hotels is groot en de prijzen lopen sterk uiteen. Zo vind je twee hotels die op Schiphol zelf aanwezig zijn, dit zijn het Yotel Amsterdam-Schiphol hotel en het Mercure Hotel.

Op iets grotere afstand zijn echter ook veel mogelijkheden te vinden. Het Novotel Amsterdam Schiphol hotel bijvoorbeeld, dat vier kilometer van de luchthaven ligt. Het Hampton by Hilton hotel heeft ongeveer dezelfde afstand tot de luchthaven en heeft moderne en goed verzorgde kamers.

Op zoek naar een hotel dat goed bereikbaar is en goede aansluitingen heeft op de luchthaven en het kantoor: Haarlemmermeer bied je het Van Der Valk Hotel Schiphol. Dit hotel ligt aan de A4 in Hoofddorp en heeft een centrale ligging ten opzichte van de meeste bezienswaardigheden en belangrijke punten.

Het Radisson Blu Hotel heeft een handige ligging aan de Boeing Avenue, en is vooral een imposant gebouw waar je zeker een foto van wilt maken tijdens het verblijft. Dit hotel ligt op ongeveer 3 kilometer van Schiphol en is goed bereikbaar, wat zeker voordelen biedt.

Bij het zoeken naar een hotel zijn er verschillende dingen die je in de gaten zou kunnen houden. Hierbij hoort het kijken naar de mogelijkheden. Wil je naar een kantoor op Schiphol kunnen komen, of de luchthaven zelf, dan is het bijvoorbeeld handig om te kiezen voor een hotel met een shuttleverbinding met de luchthaven.

Is het belangrijker dat je de auto vroeg in de morgen direct ter beschikking hebt omdat je vroeg op kantoor moet zijn, dan is het slimmer om te kijken naar een hotel met eigen parkeerplaats. Bedenk vooral van tevoren wat je zelf voor eisen hebt, of welke eisen jouw gasten hebben, want er zijn bijzonder veel hotels te vinden hier.